Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 
 

Veilig en vertrouwd

Kopen bij de 5 minuutjes voor jezelf is eenvoudig en gemakkelijk.
Zoals u hieronder kunt lezen maken de spelregels 'kopen via internet' even vertrouwd als kopen in de winkel. Hierbij is het Nederlands recht van toepassing en dat houdt in, dat u omgeven bent met de nodige garanties.

Levering? Zo spoedig mogelijk!

Bestellingen worden verstuurd op de dagen dat de winkel is geopend kijk hier voor openingstijden. Uw internetbestelling komt zo snel mogelijk naar u toe. Als uw bestelformulier volledig en correct is ingevuld, sturen wij uw bestelling dezelfde dag op met Post NL, of indien de winkel gesloten is op de eerstvolgende openingsdag.

Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres. Zijn artikelen niet op voorraad dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van. Wilt u om die reden de koop ongedaan maken, dan storten wij het door u betaalde bedrag binnen enkele dagen volledig terug.

Betalen via Internet 

Bij aankopen via deze website weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaalt. De prijs die bij het artikel vermeldt staat, is net als in de winkel een Europrijs en inclusief BTW. Aan eventuele typefouten kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. Bestellingen boven € 100,00 worden gratis bezorgd. Voor bestellingen naar het buitenland worden, afhankelijk van het land, extra verzendkosten berekend.
De klant voldoet het factuur bedrag met iDEAL of door het zelf vooraf over te maken. 
De factuur ontvangt u via de email en is tevens bij de bestelde artikelen gedaan. Bewaart u deze goed voor het geval u iets wilt terugsturen of ruilen. Administratieve fouten worden zo snel mogelijk na ontvangst van uw klacht, gecorrigeerd. 

Niet goed - geld terug 

Is het artikel of bestelling bij aflevering niet compleet, dan krijgt u voor de ontbrekende artikelen u geld terug of er wordt voor vervanging of voor nalevering van het ontbrekende onderdeel gezorgd. De kosten daarvan zijn voor rekening 5 minuutjes voor jezelf. Voorwaarde is echter wel dat de klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen gemeld is. 
Hebt u twijfels over de kwaliteit van het artikel, meldt u dat eerst via email ( contact@5-minuutjes.nl ) voor u het product in (beschadigde) verpakking terugstuurt. 
Retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Bedenktijd 

Wettelijk is het zo geregeld, dat u na ontvangst van de "op afstand" gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 7 dagen. Spijt van uw aankoop? 

Retourneer de bestelling (of een deel daarvan) dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. Voorwaarde is wel, dat u de originele factuur meestuurt, het artikel mag niet gebruikt zijn, het artikel mag niet beschadigd zijn en moet nog in de originele verpakking zitten, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug.

Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening. Voor een zending die onvolledig bij u wordt afgeleverd, gelden andere regels. Kijk daarvoor onder "Niet goed - geld terug".

Privacy gegarandeerd

Namen of adressen zullen op geen enkele manier doorgegeven worden aan derden. Wij noteren uw naam en adres alleen voor het eigen klantenbestand en eventueel nieuwsbrieven of aankondigingen.

 
 


Voorwaarden massages

 
 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 5 minuutjes voor jezelf en u als klant waarop 5 minuutjes voor jezelf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Inspanning 5 minuutjes voor jezelf

5 minuutjes voor jezelf zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Afspraken

Indien u verhinderd bent geeft u dit 24 uur van te voren door, dit kan telefonisch of via e-mail. 5 minuutjes voor jezelf stelt het op prijs dat u tijdig aanwezig bent, zodat we samen het behandelplan kunnen bespreken en er tijd is om ontspannen te raken voor de behandeling.

Betaling

5 minuutjes voor jezelf vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site, voordat de behandeling begint zal een prijsafspraak met u gemaakt zijn en is er besproken wat voor soort behandeling u krijgt en hoe lang deze gaat duren. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De behandeling wordt direct contant of per pin voldaan.

Persoonsgegevens & privacy

U voorziet 5 minuutjes voor jezelf vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Monica Pereira aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs kunt begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 5 minuutjes voor jezelf behandelt uw vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5 minuutjes voor jezelf zal uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Geheimhouding

5 minuutjes voor jezelf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wordt besproken voor en tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als u dit heeft verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid

5 minuutjes voor jezelf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van de door u verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.